Moda i odijevanje – nove teorije i nove prakse: Kulturalni aspekti vizualnostiFotografija: Christian Boltanski, A memorial to nothing, 2010.

CIMO – Centar za istraživanje mode i odijevanja u petak, 7. studenog 2014. godine s početkom u 19 sati u prostoru Zelene akcije (Frankopanska 1,10000 Zagreb) započinje seriju od sedam javnih predavanja pod zajedničkim nazivom ''Moda i odijevanje – nove teorije i nove prakse.''

Kroz seriju predavanja ''Moda i odijevanje – nove teorije i nove prakse'' predstavit će se projekti CIMO-­‐a koji osim kulturalnog doprinosa, donose pomak od tradicionalnog shvaćanja mode kao sustava moći u ime kulturalne protežnosti prema promatranju odjevnih praksi kao inkluzivne kulturalne i ekonomske potrebe. CIMO je posebno fokusiran na problem održivog dizajna te njeguje i podržava pojedinačne teorijske i kreativne napore koji stoje nasuprot konzumerizmu i fenomenu banalne pomodnosti.

Na prvom susretu prof. Ante Tonči Vladislavić, voditelj CIMO-­‐a, će predstaviti viziju i djelatnosti Centra te aktualne projekte. Nakon uvodnog dijela teoretičarka umjetnosti dr. sc. Sonja Briski Uzelac održat će predavanje na temu ''Kulturalni aspekti vizualnosti''. Predavanje se referira na koncept kulturalne geneze pojma vizualnosti te premještanja njegovog značenja u različite kulturalne sustave i sfere života. Vizualna kultura, kao i kultura općenito od svog nastanka, oblik je posredovanja u kolektivnoj re/afirmaciji čovjekove spoznaje prirode, što je omogućilo njegovo izdvajanje iz „sfere nagona" te kontrolu prirodnih procesa putem prakse simboličkog prikaza.

Predavanja ''Moda i odijevanje – nove teorije i nove prakse'' održavat će se tijekom studenog svakog petka u 19.00 u prostoru Zelene akcije, Zagreb. Projekt se realizira uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.