Moda i odijevanje – nove teorije i nove prakse: ''Slow Fashion System u funkciji modnog aktivizma'', prof. Ante Tonči VladislavićZakrpa u duhu slow fashiona, fotograf nepoznat, 2012.

U petak, 14. studenog 2014. godine s početkom u 19 sati u prostoru Zelene akcije (Frankopanska 1,10000 Zagreb) prof. Ante Tonči Vladislavić, voditelj CIMO – Centra za istraživanje mode i odijevanja, održat će predavanje u sklopu programa Moda i odijevanje -­‐ nove teorije i nove prakse, pod nazivom ''Slow Fashion System u funkciji modnog aktivizma''.

Danas moda, potpomognuta globalizacijskim procesom, osvaja brzo i snažno. Moćni Modni sistem utjecajem i proizvodnjom zaposjeda, raspoređuje i mijenja prostore drugačijih kulturalnih vrijednosti. Kao reakcija na ovu ekonomsku i kulturalnu nepogodu javlja se modni aktivizam razvijajući nove teorije i prakse u pristupu modi i odijevanju. Nasuprot notornom Fast Fashion sistemu ( FFS) javlja se Slow Fashion sistem (SFS), koji razvija strategije otpora, istražuje vlastite tradicijske prakse i nudi nove oblike kreativnosti. Slow Fashion pokret se javlja kao kreativni i kulturalni izazov koji može svojim alternativnim karakterom pomoći afirmiranju stvarnih i trajnih vrijednosti, u prilog socijalne, kulturalne i ekonomske ravnoteže, a time i učinkovite održivosti.

Kroz seriju predavanja ''Moda i odijevanje – nove teorije i nove prakse'' predstavljaju se projekti CIMO-­‐a koji osim kulturalnog doprinosa, donose pomak od tradicionalnog shvaćanja mode kao sustava moći u ime kulturalne protežnosti prema promatranju odjevnih praksi kao inkluzivne kulturalne i ekonomske potrebe. CIMO je posebno fokusiran na problem održivog dizajna te njeguje i podržava pojedinačne teorijske i kreativne napore koji stoje nasuprot konzumerizmu i fenomenu banalne pomodnosti.

Predavanja ''Moda i odijevanje – nove teorije i nove prakse'' održavaju se tijekom studenog svakog petka u 19.00 sati u prostoru Zelene akcije, Zagreb.

Projekt se realizira uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.