Žena u borbi / žena u modi: vizualna konstrukcija i reprezentacija žene preko medija fotografije u fazi socijalističkog realizmaFotografija: Časopis Žena u borbi, broj 35.,1947.

Socijalizam: izgradnja i razgradnja; Pula, 1.-3. listopada 2015.

Istraživačice CIMO-a predstavit će rad Žena u borbi / žena u modi: vizualna konstrukcija i reprezentacija žene preko medija fotografije u fazi socijalističkog realizma na konferenciji Socijalizam: izgradnja i razgradnja; Pula, 1.-3. listopada 2015.

Apstrakt:

 

U poslijeratnom periodu  ranog socijalizma, ideologija konstruira  tip nove žene koja  bi trebala ravnopravno i aktivno sudjelovati na tržištu rada, raditi na vlastitom obrazovanju te se mobilizirati u političkim aktivnostima izgradnje jugoslavenskog  socijalizma.  Medijska agitacija posredstvom fotografije vjerno podupire gigantski napor vladajućeg socijalističkog aparata u  konstrukciji mogućih novih rodnih perspektiva.

U tom kontekstu nezaobilazna je uloga Antifašističkog fronta žena ( AFŽ ) i časopisa Žena u borbi u kojem se reprezentira i promovira tip nove žene. Navedeni  se časopis distancira od žene u modi koja bi se mogla potencijalno konzumeristički posvetiti vlastitom tijelu, odijelu i izgledu. Istovremeno, iako paradoksalno, AFŽ izdaje modni časopis  Naša moda koji oblikuje drugačiji model žene kao predane majke, kućanice i potrošačice. Časopis Naša moda predstavlja primjer iskliznuća iz socijalističkog realizma, prema afirmaciji i prihvaćanju pravila modnog sustava koji potom konstruira nove, modne modele organizacije tijela-odijela-izgleda. Čitajući usporedno  fotografije i ilustracije iz AFŽ-ovih časopisa  Žena u borbi i  Naša moda nastojimo dekodirati oblike identifikacije i  diferencijacije  u odijevanju i modi kao  kulturi svakodnevice  u fazi  socijalističkog realizma.

Ključne riječi: medij fotografije i ilustracije, ideologija i svakodnevica u doba socijalističkog realizma,  nove rodne perspektive 

Autorice :

Lea Vene i Ivana Čuljak, istraživačice u Centru za istraživanje mode i odijevanja.