Djelatnost i ciljevi

Područje djelovanja CIMO – Centra za istraživanje mode i odijevanja uključuje obavljanje djelatnosti kao što su:

- interdisciplinarno istraživanje svih aspekata odijevanja i mode;  projekti studijskog istraživanja i znanstvenog rada u području mode i odijevanja i vizualne kulture na materijalima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;

- pronalaženje, zbrinjavanje, sređivanje, obrađivanje, snimanje i pohranjivanje nematerijalnih dokumenata o odijevanju i modi kao značajnim oblicima kulturalnog statusa vremena i prostora;

-sakupljanje i proučavanje dokumenata o odijevanju i modi i prošlosti i sadašnjosti koja se odnosi na osobe, grupe, teritorij ili institucije u Hrvatskoj i u inozemstvu: tekstovi, fotografije, filmovi, video-audio zapisi, časopisi, knjige, razgovori i bilježenje pojedinačnih iskaza pojedinačne i kolektivne memorije kao reprezentacije mode i odijevanja;

-publiciranje informacija o dokumentima, projektima i rezultatima istraživanja (seminari, savjetovanja, predavanja, članci, knjige);

-organizacija javnog djelovanja kroz izložbe, žive prezentacije, razgovore, seminare, simpozije, radionice, modne performanse;

-izdavaštvo iz područja vizualnih umjetnosti, dizajna, dizajna mode i odijevanja, kreativnih industrija;

-povezivanje i suradnja sa srodnim udrugama i institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;

-ostvarivanje projekata i suradnje: vlastitih i kolaborativnih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.