O CIMO centru

CIMO – centar za istraživanje mode i odijevanja je udruga registrirana  30. 08. 2013. u Zagrebu.

CIMO je osnovan inicijativom A. T. Vladislavića , a sa ciljem istraživanja  teorijsko – znanstvenih i kreativnih  aspekata  mode  i odijevanja kao dijela suvremenie vizualne kulture.

Osnivači/ice:  Sonja Briski Uzelac, Mirna Cvitan Černelić, Vjera Bonifačić, Lidija Loborec Rezo.

Istraživačice u CIMO centru: Lea Vene, Ivana Čuljak.

 

Aktualni suradnici/e na projektima

Prof. Ante Tonči Vladislavić, sveučilišni prof. u mirovini  ( Povijest umjetnosti, Povijest odijevanja i mode, Teorija mode, Dizajn, Dizajn  mode i odjeće, Dizajn tekstila,   Primijenjena umjetnosti, Kreativne industrije);

Dr. sc. Sonja Briski Uzelac, sveučilišna prof. u mirovini ( Teorija umjetnosti,  Povijest umjetnosti, Sociologija, Filozofija, Semiotika, Vizualne komunikacije, Dizajn, Kreativne industrije);

Prof. Mirna Cvitan Černelić, sveučilišna prof. u mirovini (Povijest umjetnosti, Povijest odijevanja i mode, Povijest i teorija dizajna, Tekstil,  Odjeća);

Mr. Lidija Loborec Rezo - (Dizajn, Tekstilna i odjevna industrija, Ergonomija, Zaštitna odjeća, Norme, Propisi i zaštita na radu);

Mr. Lea Vene  (Etnologija, Kulturna antropologija, Povijest umjetnosti, Teorija mode, Ženske studije);

Mr. Ivana Čuljak (Modni dizajn, Teorija mode, Ženske studije, Muzeologija).

 

Članstvo

Članom Udruge može postati svaka domaća i strana fizička i pravna osoba koja prihvaća ciljeve CIMO centra, sukladno Statutu, strategiji, misiji i viziji, čija djelatnost uključuje teoretsko, znanstveno i kreativno bavljenje dizajnom, vizualnim umjetnostima, kreativnim industrijama, modnim dizajnom, teorijom mode, i drugim znanstvenim i kreativnim disciplinama relevantnim za kulturu odijevanja ( povijest i teorija umjetnosti i dizajna, etnologija, povijest, antropologija, sociologija, feminističke teorije, queer teorija, i sl.).