Vizija

Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO) vidi sebe kao aktivnog moderatora u procesu istraživanja, prezentiranja rezultata, ali i aktivnog sudionika modno – odjevne kulture kao značajnog dijela vizualne stvarnosti.

Ovo područje, danas prepoznato od kulturalnih i vizualnih studija kao bogato interdisciplinarno područje kulturalne prakse, predstavlja u isto vrijeme i istraživački i kreativni materijal za kreativne industrije kao mosta  između znanosti i kreativnog djelovanje radi razmjene i integracije saznanja i rezultata  u širi europski prostor.