Muški manifest: konstrukcija stereotipa i reprezentacija ''muških fantazija'' - odijevanje, izgled, tipologija i oblici društvenog funkcioniranja muške moći u doba jugoslavenskog socijalizma *   Inicijalna istraživanja za potrebe projekta ''Muški manifest '' su započela u jesen 2014. godine kroz arhivski pregled ''Ilustriranog vjesnika''u periodu od 1946.-1951. Na taj način istraživači /ice su dobili uvid u vizualni materijal koji će se kasnije koristiti u daljnjim fazama istraživanja. Istraživanje će se intenzivnije nastaviti u 2015. kada će se proširiti opseg vizualnog istraživanje, a dio dosadašnjeg materijala će se koristiti pri pisanju znanstvenih tekstova.

..

Unutar aktualnih nastojanja sagledavanja složenijih kulturalnih fenomena, a prema modelu interdisciplinarnog antropološkog pristupa kulturalnih i vizualnih studija, javlja se potreba za istraživačkim fokusiranjem identitetskih politika konstrukcije lika novog čovjekau poslijeratnom socijalno-ideološkom prostoru bivše državne zajednice, a čiji smo baštinici  i danas preko stereotipa socijalnog mentaliteta. Novakonstrukcija stvarnosti (socijalizam, industrijalizacija, modernizacija) zahtijevala je nove forme reprezentacije moći homo politicus-a, a koja se gradila preko slike muškarca kao ikoničkog znaka (maskulinost, modernost, tijelo i odijelo, društveni status, ).

Ideološko - institucionalno prekrajanjekonstrukcije identiteta (drug, radnik, seljak, vojnik, sportaš,) preko odjeće i izgleda, u svoj širini svakodnevnice, pokazuje se kao kontinuitet maskuline društvene moći koja se danas preklapa sa neokonzervativnim i patrijarhalnim konstrukcijama stvarnosti.

Predloženi istraživački projekt CIMO centra doprinijet će promicanju svijesti i senzibiliteta rodne, socijalne i kulturalne osviještenosti u razlikovanju pojedinačnog i društvenog tijela. To je projekt koji potječe sa određenog mjestai za koji smo uvjereni da bi mogao biti uključen u europsku i širu razmjenu kulturnih programa i projekata koji tematiziraju oblike društvenog funkcioniranja (muške) moći, danas vrlo aktualiziranog područja istraživanja i razmjene iskustava.

2. Detaljan opis projekta:   Projekt  ''Muški manifest: konstrukcija stereotipa i reprezentacija muških fantazija“  - odijevanje, izgled, tipologija i oblici društvenog funkcioniranja muške moći u doba jugoslavenskog socijalizma''  planiran je kao istraživački projekt kojim će se nastojati ispitati kako se konstrukcija maskuline društvene moći manifestira kao konstrukt reprezentacije socijalnog i kulturnog identiteta u javnom prostoru preko govora tijela i odijela.

Radi se o istraživanju kako širine aspekata, isto tako i množine stereotipova i tipova proizvodnje muških tijela preko tipologije odijevanja i izgleda (uniforme, radnička odijela, sivaodijela za političare i funkcionare, sportski dresovi, odijela za svečaneprigode) u kontekstu specifičnih ideoloških, kulturalnih, socijalnih i političkih okolnosti hrvatskog javnog prostora   (u razdoblju od 1945. do 1991. godine ).

Prvi dio istraživanja odnosi se na razdoblje od ranog postrevolucionarnog perioda do vremena razvijanja životnog standarda i pojave konzumerizma ( od 1945. do 1960.) kad oblikovanje i proizvodnja odječe prelaze iz područja manufakturnog i pojedinačnog obrta u ''kolektivne'' proizvodnje, a time i do ulaza ideološke propagande u područje industrije, putem oglašavanja i reklame.

Unutar prostora bivše Jugoslavije, kao i u regionalnim prostorima, rezultati ovoga istraživanja zadobiti će širi paradigmatski značaj u procesima kulturalne translacije i integracije u današnji europski kontekst.

Istraživanje propituje i analizira fenomenologiju i vizualne tehnologije konstrukcije muškog izgleda interdisciplinarnim pristupima kulturalnih i vizualnih studija.

Ovi pristupi i metodologija svoje utemeljenje imaju kako u suvremenim teorijskim konceptima, tako i u empirijskim pristupima evidentiranja (pretraživanje arhiva, analiza sadržaja tiskovina, „čitanjefotografija, propagandnog materijala, krojeva, ).

Suvremeni teorijski koncepti se odnose na prakse gledanjaunutar zadanih referentnih okvira: maskulinost, modernost, kultura odijevanja, oblikovanje muškog odijevanja, proizvodnja žudnje, reprezentacija, utjecaji i ishodi:

 1. slike, politike, ideologija, moć;

 2. mit fotografske istine kao objektivneistine;

 3. čitanje kodova kao ideoloških subjekata/objekata;

 4. proizvodnja, distribucija i difuzija medijske kulture;

 5. konstrukcije ideologije slike i teksta;

 6. kodiranje i dekodiranje;

..

Voditelji projekta:  Ante Tonči Vladislavić, Sonja Briski Uzelac

Istraživačice: Lea Vene, Ivana Čuljak

*projekt je podržan od Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba,  za 2014. g.