Muški manifest: Oblici vizualne reprezentacije i izgleda muškog identiteta u medijskoj kulturi jugoslavenskog socijalizma, 2016.Ante Roca Ho Ruk Stupnik, 1950.

Projekt Muški manifest: Oblici vizualne reprezentacije i izgleda muškog identiteta u medijskoj kulturi jugoslavenskog socijalizma koji Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO) provodi za 2016. godinu, predstavlja nastavak istraživanja, problematiziranja, elaboriranja  i prezentiranja rezultata što se odnose na modu, odijevanje i odjevne prakse u  razdoblju jugoslavenskog socijalizma  pretežito na uzorku muškoga identiteta i predstavlja dio većeg, već pokrenutog projekta Muški manifest. Projektom se propituju oblici i značenja  vizualne reprezentacije muškog identiteta, i to izgled, stereotipi, maskulinost, tipologija, habitus shvaćen kao širi (odjevni) personalni prostor vidljiv u medijskoj kulturi. Fokus je usmjeren prema istraživanju vizualne reprezentacije ideološke funkcije, slobodna vremena, sporta, konzumerističkih praksi i turizma, kulture svakodnevice, industrijske proizvodnje i industrije stvaranja slike odijevanja i izgleda (publicitet, reklama, propaganda).

Projekt predviđa simultano istraživanje verbalnog i vizualnog materijala vezanog na izgled i odijevanje, s naglašenim fokusom na problematiziranju stereotipa muškarca, tipologija i personalni prostor vidljiv u medijskoj kulturi, a u području arhivirane oficijelne i privatne pojedinačne dokumentarne građe – tekstovi i fotografije u novinama, časopisima, brošure, literatura, propagandni materijali, reklame;  svjedočanstva – razgovori sa protagonistima u obliku video zapisa;  artefakti  i dokumenti u muzejima i oficijelnim ili privatnim pojedinačnim fundusima / arhivima.

 

*Istraživanje je dio projekta: Muški manifest: konstrukcija stereotipa i reprezentacija ''muških fantazija'' - odijevanje, izgled, tipologija i oblici društvenog funkcioniranja muške moći u doba jugoslavenskog socijalizma, CIMO, 2014.

*Dio istraživanja prezentiran je saopćenjem  na Simpoziju Sveučilišta u Puli: Socijalizam na klupi – socijalizam: izgradnja i razgradnja, koji se održao  3. listopada 2015.  pod naslovom: Retorika foto-slike u funkciji medija masovnog vizualnog komuniciranja i kanonizacije ideološke matrice ''muškosti''.  (Knjiga sažetaka, str. 76.)

https://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/CPKIS/socnaklupi2015_KNJIGA_SAZETAKA.pdf

 

* Fotografija: Ante Roca

* Projekt je podržan od Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba za 2016. g. 

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.