Moda u doba tranzicije: moda i odijevanje ranih 1990-ih u Hrvatskoj, 2020.Moda u doba tranzicije, Zagreb, 2019.

Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO) u 2020. godini započinje projekt istraživanja suvremene mode i odijevanja u Hrvatskoj od 1991. godine kao godinom započete tranzicije.

Unutar aktualnih nastojanja sagledavanja složenijih kulturalnih fenomena, a prema modelu interdisciplinarnog antropološkog pristupa kulturalnih i vizualnih studija, javlja se potreba za istraživačkim fokusiranjem identitetskih politika konstrukcije novog modnog protogonista /ice kao novog subjekta. Tako se taj novi modni subjekt konstruira i učvršćuje kroz medijsku konstrukciju i brižljivu ''stereotipizaciju'' čime se uspostavlja svojevrsni stup izgradnje novog neo-liberalnog društva.  

Radi se o istraživanju množine stereotipova i tipova identitetske konstrukcije preko tipologije odijevanja i izgleda u kontekstu specifičnih ideoloških, kulturalnih, socijalnih i političkih okolnosti  javnog prostora u ideološkome kontekstu ranog kapitalistilkog, neo-liberalnog modela.

Ovajprojekt želi analizirati modne i odijevne prakse u trenucima tranzicjije i značajnih društvenih promjena što će bitno utjecati na mjesto mode u masovnom i pojedinačnom odijevanju. Projekt predstavlja case study koji kroz istraživanja modne situacije u Hrvatskoj  od osamostaljenja do kraja 1995 želi evidentirati te promjene u odnosu prema modi i novim modnim mogućnostima. Kroz analizu tekstova i slučajeve vizualne reprezentacije u tiskovinama (fotografije, crteži u novinama, časopisima), postiže se višeslojna slika mode u tranzicijskom kontekstu.

Proces istraživanja razvijati će se u dva smjera: 

a - propituje se, istražuje  i analizira tranzicija domaće modne proizvodnje, u kontekstu privatizacije ali i nestajanja do tada jake tekstilne / modne grane;

b - s druge strane potrebno je promatrati složenu putanju utjecaja putem uvoza i difuzije novonastale tržišne i medijske ponude;

U različitim zemljama tranzicija poprima različite manifestacije i provodi se na različite načine, a prema nekim teoretičarima tranzicija nije gotova i predstavlja dugotrajan proces. 

Tranzicija donosi značajne promjene a odnose se na procese demokratizacije i proceseprivatizacije. Nagli zamah privatnog investicijskog modela predstavlja promjenu orjentacije koja se,  umjesto do tada prisutnoj domaćoj proizvodnji, sve više okreće prema uvozu gotove robe i naglom porastu trgovine. 

Tekstilno - modna industrija, iako nekoć brojčano velika gospodarska grana u HR gubi bitku u odnosu na uvoz modnih brendova sa Zapada.

Ekstenzivan uvoz modnih informacija i modne robe donosi i nove modne prakse koje se reflektiraju na opće društveno tijelo. 

Budući su rane 1990-e kod nas određene ratom, potrebno je interes usmjeriti na ovu specifičnu činjenicu i promatrati modu u tome (atipičnom) kontekstu.

U ovoj fazi projekta propituju se oblici izgradnje nove modne slike  i značenja  vizualne medijske  reprezentacije u pojedinačnom  i masovnom izgledu, i to: tijelo, izgled, modni predmeti, brendovi, porijeklo (uvoz), glosarij novog modnog imaginarija, novi stereotipi, socijalna slika, tipologija, habitus shvaćen kao širi (odjevni) personalni  i kolektivni prostor vidljiv u reprezentaciji u medijskoj kulturi.  Fokus je usmjeren prema istraživanju vizualne reprezentacije društvene funkcije konzumeristički označenog stereotipa,  slika subjekta / objekta unutar razvoja konzumerističkih praksi i kulture svakodnevice. 

Na ovaj način istražuje se dinamika društvene i kulturne preobrazbe iz socijalističkog u neo-liberalni kapitalistički model. Konzumerističke nove prakse proizvode jaku promjenu društvene stvarnosti kao i diskurzivnu obojanost modnog doprinosa pojedinačnoj ali i javnoj promjeni u javnoj sferi.

 

* Projekt je podržan od Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreb za 2020. g.

* Fotografije: privatni arhiv t.v.

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.