Moda u doba tranzicije: moda i odijevanje ranih 1990-ih u Hrvatskoj, 2021.Svijet, 1991.

Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO), provodi projekt Moda u doba tranzicije:  moda i odijevanje ranih 1990-ih u Hrvatskoj za 2021. a predstavlja nastavak programa iz 2020. koji se reaalizira kao case study kroz istraživanja, evidentiranja i analize modne situacije u HR od osamostaljenja do kraja 1995. Kroz analizu niza tekstova i slučajeva vizualne reprezentacije u tiskovinama (fotografije, crteži u novinama, časopisima), postiže se sintezna slika mode u tranzicijskom kontekstu

U 2020. u prvoj fazi projekta akcent je bio na fazi pred-tranzicije za što je provedena analiza modnog časopisa Svijet (1989 - 90) kao modnog medija. 

Prisutnost i praćenje mode prisutna je u svim medjima ali više u onima magazinskog formata. Važna je činjenica da se neki od njih nisu uspjeli prilagoditi novim tranzicijskim strujanjima  u svojem postojećem obliku pa je na pr. Svijet izdržao do 1992., a Start  do 1990. a nestaju najčešće u procesima privatizacije ili pojavama novih medijskih kompanija.

U ovoj fazi projekt se nastavlja dalje s ciljem da se istraži odnos mode i procesa tranzicije od  1991.  – i dalje. Potrebno je posebno obraditi modne pojave s obzirom na realnost početka rata.

Proces istraživanja usmjerio bi se na istraživanja  s fokusom na različite segmente: 

a.postojeća proizvodnja: propituje se, istražuje  i analizira tranzicija i postupni nestanak domaće modne proizvodnje, u kontekstu privatizacije ali i nestajanja do tada jake tekstilne / modne grane.

b.trgovina - uvoz: potrebno je promatrati složenu putanju utjecaja preko uvoza i novonastale tržišne i medijske ponude: uvoz, pojava luksuznih brendova, pojava novih časopisa:

c.domaći novonastali brendovi: potrebno je analizirati kako i koliko se pojavljuju novi domaći proizvođači, nastajanje novih brendova i autorskih modnih poduhvata, ali i proces re-tradicionalizacije i mitiziranje nekih aspekata nacionalne baštine (case study:  Croata kravata).

Proces tranzicije u zemljama Istočnog bloka i SFR Jugoslavije započeo je već padom berlinskog zida. 

U različitim zemljama tranzicija poprima različite manifestacije i provodi se na različite načine, a prema nakim teoretičarima tranzicija je dugotrajni proces koji još traje. Glavne promjene odnose se na procese demokratizacije i promjene bivše planske socijalističke ekonomije prema slobodnome tržištu određenom privatiziranim gospodarskim subjektima.

Ova promjena orjentacije  prema suvremenom i globalnom stavit će domaću tekstilnu i modnu industriju u pozadinski plan gdje će se odvijati komplicirana borba za održanjem proizvodnje i velikog broja radnih mjesta.

Nagli zamah privatnog investicijskog modela predstavlja promjenu orjentacije koja se, umjesto do tada prisutnoj domaćoj proizvodnji, okreće prema trgovini iz uvoza. Vrlo jaka tekstilna industrija u HR polako gubi bitku u odnosu na uvoz modnih brendova sa Zapada.

Ekstenzivan uvoz modnih informacija i modne robe donosi i nove modne prakse koje se reflektiraju na opće društveno tijelo. Fokus istraživanja biti će studija postojećih modnih praksi u odnosu na nagle modne promjene i njihovo usvajanje i prisustvo globalne mode na našim ulicama. Uvoz najnovije mode i poznatih brendova promijenit će bitno modnu sliku hrvatskog društva.

U ovoj fazi projekta propituju se oblici izgradnje nove modne slike  i značenja  vizualne medijske  reprezentacije u pojedinačnom  i masovnom izgledu, i to: tijelo, izgled, modni predmeti, brendovi, porijeklo (uvoz), glosarij novog modnog imaginarija, novi stereotipi, socijalna slika, tipologija, habitus shvaćen kao širi (odjevni) personalni  i kolektivni prostor vidljiv u reprezentaciji u medijskoj kulturi.  Fokus je usmjeren prema istraživanju vizualne reprezentacije društvene funkcije konzumeristički označenog stereotipa,  slika subjekta / objekta unutar razvoja konzumerističkih praksi i kulture svakodnevice. 

Na ovaj način istražuje se dinamika društvene i kulturne preobrazbe iz socijalističkog u neo-liberalni kapitalistički model. Konzumerističke nove prakse proizvode jaku promjenu društvene stvarnosti kao i diskurzivnu obojanost modnog doprinosa pojedinačnoj ali i javnoj promjeni u javnoj sferi.

Istraživanje planiramo provesti na primjerima reprezentacije u domaćim ilustriranim publikacijama u kojima se prezentira moda (Nedjeljni Vjesnik),   ( novine, magazini i sl.) kao i indeksiranje, elaboriranje, analiza  i prezentiranje rezultata što se odnose na izgled, odijevanje i odjevne prakse. 

Budući su rane 1990-e određene ratom, u ovoj fazi istraživanja  potrebno je interes usmjeriti na ovu specifičnu činjenicu i promatrati modu u tome (atipičnom) kontekstu.

Projekt je dio programa za 2021. i predstavlja case study kroz istraživanja, evidentiranja i analize modne situacije u HR od osamostaljenja do kraja 1995., kroz analizu tekstova i slučajeve vizualne reprezentacije u tiskovinama (fotografije, crteži u novinama, časopisima).

 

 

* Projekt je podržan od Ministarstva kulture i medija RH i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreb, za 2021. g.

* Fotografije: privatni arhiv t.v.

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.