Predmet, slika, tekst: relacije modno-odjevnog predmeta, fotografske slike i referentnog teksta, 202Šivane muške kupaće gaće, bočno kopčanje, između 1946. i 1950., zbirka mode i odjeće, MGZ, Zagreb.

Kustoski tim Centra za istraživanje mode i odijevanja (CIMO)  u 2021. pokreće novi projekt pod naslovom:  Moda: Predmet, slika, tekst: relacije modno-odjevnog predmeta, fotografske slike i referentnog teksta koji polazi od razmatranja klišeiziranih pristupa teorijskom problematiziranju mode i modnog sustava otvarajući polidisciplinarnu, multifokalnu diskusiju o tome što moda jest, što ona nije i što bi ona mogla biti.

Moda danas predstavlja semantički važno polje u koji su svoje teorijska razmatranja ugradili vrlo ozbiljni mislioci stvarajući novu autonomnu teorijsko-znanstvenu disciplinu. Prvotno je znantveni interes za modu bio  iskazan sa strane povjesničara, sociologa ili psihologa, a tek od pojave knjige Fashion system Rolanda Barthesa možemo govoriti o stvaranju znanstvene discipline budući je on analizirao modu koja je predstavljena u modnim časopisima i tako strukturirajući modni sustav kao jezik postavio je kriterije da se modu sagleda kao jedno autonomno znanstveno polje. Njegov rad je temeljen na velikom uzorku analize modnih časopisa, tj. fotografske reprezentacije  modnih predmeta i popratnih tekstova. U odnosu slike i teksta moda predstavlja vidljivi strukturirani sustav znakova, tj. jezik.

Ovaj projekt problematizira teorijske dileme vezane za fenomen mode, a zamišljen je u online verziji. Radni materijal predstavlja odabir fotografija konkretnih odjevnih predmeta. Svaki odjevni predmet prati relevantna modna fotografija. Svaki pojedinačni susret predmeta i fotografije predstavlja podlogu za tekst i svojevrsni je kreativni izazov teoretičarima mode, likovnim kritičarima, antropolozima, povjesničarima da se očituju referentnim tekstom u formatu i pristupu po vlastitom kriteriju. Susret s jedne strane slikovnog a s druge pisanog iskaza predstavljat će doprinos teorijskom problematiziranju mode danas.

Rezultat bi trebao biti svojevrsni vizualno-tekstualni kompendij različitih disciplinarnih autorskih ogleda koji zajedno čine doprinos shvaćanju i razvoju teorije mode u našim prostorima.

U svojoj knjizi Fashion system objavljenoj 1967, Roland Barthes nudi jedan izrazito strukturalistički tekst  nakon promatranja mode kao sustava znakova. To je značenjsko polje koje ima svoju unutarnju strukturu jezika sa svojom sintaksom i gramatikom, ali i arbitrarnošću znaka. On je istraživanje proveo na seriji modnih časopisa iz početka 1960-ih kada se procesom demokratizacije moda razvija kao šira društvena praksa (nakon epohe elitne visoke mode). Analizom reprezentacije modnih poruka u časopisima  uspostavlja strukturirani jezik mode koji se svake sezone razvija u području između a) stvarnog odjevnog predmeta, b) odijela – slike (modna fotografija) i c) opisanog odijela (teksta). Ta trijada elemenata (''stvarno, fotografiranao, iskazano odijelo'' – M.C.Č.) predstavljaju temeljni metodološki pristup u radu na ovome teorijsko – kreativnom projektu.

Rezultati projekta bit će saklupljeni u zajednički kompendij (vizualno-tekstualni) kao svojevrsna ''knjiga metode'' (kako je Barthes označavao ovu svoju knjigu) i predstavljati će doprinos disciplini  Teorija mode, i to iz ovoga našeg prostora.

Proces realizacije želi staviti u relaciju 3 aspekta: 

1: materijalno-proizvodni aspekt predmeta: 

odabir odjevnih predmeta iz privatne tbirke kao i zbirke Muzeja grada Zagreba (MGZ, Zagreb) koji će se snimiti na način da predstavljaju vidljivu materijalnost samog predmeta:

2: slikovni aspekt: 

odabir relevantnih dokumentarnih fotografija koje nude vizualnu kontekstualizaciju mode u privatnom ili javnom okružju (dom, sportske, društveno-špčotičke manifestacije, društveni rituali ili slobodno vrijeme), a koje svojim sadržajem stvaraju napetost i problemski odnos sa samim modno-odjevnim  stvarnim predmetom;

3: pismovni aspekt:

Određeni broj pozvanih autora reagira na ponuđeni spoj slike modnih predmeta i fotografske reprezentacije svojim verbalnim tekstom u formatu eseja i  predstavljaju osvrt na relaciju između modno-odjevnog predmeta i slikovne reprezentacije kao rezultata promatranja i kritičko-znanstvenog, teorijskog elaboriranja u duhu današnje teorije mode. 

 Kupač na plaži, 1947. Fotograf nepoznat. Privatni arhiv

 

* Projekt je podržan od Ministarstva kulture i medija RH, za 2021. g.

* Fotografije: privatni arhiv t.v.

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.