Sonja Briski Uzelac: Muške antropologije – o pristupu konstrukciji vladavine maskulinog identiteta, 2017.Muškarci, Mali Lošinj, 1952.

Muške antropologije – o pristupu konstrukciji vladavine maskulinog identiteta

Sonja Briski Uzelac

 

Unutar rasprava u znaku kritike racionalističke postavke o postojanju linearnog puta napredovanja od „mitske priče“ kao „predlogičnog“ poimanja svijeta do logosa kao znanstveno-racionalnog (objektivnog) načina mišljenja, izdvajaju se pristupi koji odbijaju tradiciju oštrog (racionalističkog) „epistemološkog reza“. Tako je svoju metodu otvaranja prema „drugoj“ epistemologiji u kojoj „razumijevanje životnih priča“ ima prevagu nad objašnjavanjem linearnog lanca uzrok - posljedica (čime se dovodi u pitanje i vladajuće mišljenje o vrijednosnoj neutralnosti znanosti), francuski sociolog Pierre Bourdieu (1987) nazvao „strukturalističkim konstruktivizmom“ u društvenoj analizi. Nove teorijske i metodološke premise u odnosu na „pretjerano rigidne epistemološke pozicije“ stvaraju različite platforme za kritičke poglede i uvide u način konstrukcije (vrijednosno poželjnih) načina, obrazaca i obreda društvenog života i ponašanja. U ovim istraživačkim pristupima (kulturološki, antropološki) postaju vidljivima forme generiranja i prikazivanja kulturalnih i socijalnih konstrukcija čiji narativi pokazuju identitetsku prisutnost društveno konstituiranih struktura u subjektivnom iskustvu. Oslanjajući se na teorijsko-analitičke premise Bourdieua (2001), izdvojili smo obrazac sustavnog kodnog oblikovanja dominacije maskulinog identitetau općoj ekonomiji razmjene simboličkih dobara. U tekstu se razmatra strukturalna logika dominacije društvene konstrukcije maskulinosti u njenoj kulturalnoj (kolektivnoj i individualnoj) figuraciji identiteta. U toj figuraciji otvoreno se pokazuje mitski narativ, dakle onaj narativ koji nije vječit, ali koji „ovjekovječuje“ (dezhistorizira) logiku dominacije muškog identiteta, pa stoga možemo govoriti i o „muškoj antropologiji“.

Ključne riječi: muške antropologije, vladavina muškog identiteta, dispozicije simboličke moći

 

* cjelovit tekst dostupan na zahtjev.

* Znanstveno – istraživački projekt  Muški manifest pokrenuo je CIMO – Centar za istraživanje mode i odijevanja 2014. g. kada je podržan od Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH (2014.– 2019.).

* Tekst je dio istraživačkog rada na projektu: Muški manifest: konstrukcija stereotipa i reprezentacija ''muških fantazija''  - odijevanje, izgled, tipologija i oblici društvenog funkcioniranja muške moći u doba jugoslavenskog socijalizma, CIMO, 2015.

* Objavljena obimnija verzija teksta pod naslovom: Sonja Briski Uzelac, Muške antropologije – o pristupu konstrukcije mitskog modela maskulinog  identiteta, objavljeno u zborniku Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća, ur. Jasmina Vojvodić, Zagreb. Disput, 2018, str. 79-89, sa međunarodne znanstvene konferencije organizirane u Zagrebu na Filozofskom fakultetu (17-19 lipnja 2016).

* Fotografija: privatni arhiv t.v.

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.