Sonja Briski Uzelac: Tijelo gledano očima drugih i strategije odijevanja - muško institucionalno tijelo spram ženskog modnog tijela, 2014.Vaterpolist Bonačić, klub Jadran, 1950-e

Tijelo gledano očima drugih i strategije odijevanja - muško institucionalno tijelo spram ženskog modnog tijela

Sonja Briski Uzelac

 

U novijem  teorijskom kontekstu kulturalne povijesti vizualne reprezentacije, razlikuju se institucionalizirani normativni od nomadskih diskursa, onih „čiji iskazi nisu bili proizvedeni administrativnom racionalnom mašinom“ (Gilles Deleuze). Za ovu razliku je tema tijela i strategija odijevanja paradigmatična. Tijelo gledano očima drugih je konstrukcija odjevenog tijela koja se promatra u suprotstavljenim sustavima odijevanja, s konvencionalno-normiranim i modno-nepredvidljivim strategijama. Prve su, u krajnjoj točki paradigmatičnog supostavljanja, institucionalni „načini rađanja muškaraca“ (Klaus Theweleit), čija se vizualna reprezentacija pokazuje kao normativni diskurs (muške) „utegnutosti“ u uniformu. Druge se, pak, pokazuju kao nomadski diskurs modne fluidnosti (ženskog) odijevanja u „sustavu mode“ (Roland Barthes) koji funkcionira kao oblik „krajnje vladavine zavođenja i prolaznosti“ (Gilles Lipovetsky). Danas se, dakako u vremenu rasta dekonstrukcije odnosno re/konstrukcije (kulturalnih, osobnih, rodnih i dr.) identiteta, odjevni znak sve više prepušta „čaroliji koda“ (Jean Baudrillard) u beskrajnim lancima odjevnih označitelja.

 

Ključne riječi: tijelo i odijelo, konstrukcija odijevanja, institucionalno tijelo odijevanja, modno tijelo

 

* cjelovit tekst dostupan na zahtjev.

* Znanstveno – istraživački projekt  Muški manifest pokrenuo je Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO) 2014. g. kada je podržan od Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH (2014.– 2019.).

* Tekst je dio istraživačkog rada na projektu: Muški manifest: konstrukcija stereotipa i reprezentacija ''muških fantazija'' - odijevanje, izgled, tipologija i oblici društvenog funkcioniranja muške moći u doba jugoslavenskog socijalizma, CIMO, 2014.

* Sonja Briski Uzelac, Tijelo gledano očima drugih i strategije odjevanja - muško institucionalno tijelo spram ženskog modnog tijela, objavljen je u zborniku Tijelo u tekstu. Aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi, Zagreb: Disput, 2016, str. 316-325. sa međunarodne znanstvene konferencije organizirane u Lovranu (svibanj  2014.g.).

* Projekt je podržan od Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba, za 2014. g. 

* Fotografije: privatni arhiv t.v.