Gostujuće predavanje Lee Vene na KHIO Oslo, 2023.U okviru Erasmus razmjene CIMO-a i KHIO (Oslo) Lea Vene je u studenom 2023. gostovala kao predavačica na preddiplomskom i diplomskom studiju modnog dizajna. Posjet je organiziran u suradnji s Idom Falck Øien i Johannom Zanon. Lea je održala dva predavanja i radionicu za studente te predstavila aktualna istraživanja u CIMO-u s fokusom na temu radne odjeće te koncept mekih umjetnosti. 

 

 

 

 

 

*Projekt podržava Erasmus+ Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

*Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.

*Fotografija: Lea Vene