Djelatnost i ciljevi

Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO) želi biti prepoznat kao relevantna nezavisna udruga zahvaljujući svojim konkretnim projektima koji, osim kulturalnog doprinosa, donose pomak od tradicionalnog shvaćanja mode kao sustava moći u ime kulturalne protežnosti na sveopće odijevanje svih dionika ove ekonomske i kulturalne potrebe (osobe starije dobi, osobe socijalne isključenosti, ne-modne zajednice, i sl.).

Osim socijalne osjetljivosti, CIMO centar njeguje i podržava pojedinačne kreativne napore koji stoje nasuprot fenomenu banalne pomodnosti kao načina utjecaja na lokalnu i širu društvenu zajednicu.

CIMO centar želi biti prepoznat kao glasnik istraživanja, problematiziranja i posljedičnog djelovanja na promjenu percepcije i prakse djelovanja modnog sistema u korist razvijanja kritičkog diskursa sukladnog najnovijim kulturalnim tendencijama u svijetu. 

Područje djelovanja CIMO centra za istraživanje mode i odijevanja uključuje obavljanje djelatnosti kao što su:

- interdisciplinarno istraživanje svih aspekata odijevanja i mode;  projekti studijskog istraživanja i znanstvenog rada u području mode i odijevanja i vizualne kulture na materijalima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;

- pronalaženje, zbrinjavanje, sređivanje, obrađivanje, snimanje i pohranjivanje nematerijalnih dokumenata o odijevanju i modi kao značajnim oblicima kulturalnog statusa vremena i prostora;

- sakupljanje i proučavanje dokumenata o odijevanju i modi i prošlosti i sadašnjosti koja se odnosi na osobe, grupe, teritorij ili institucije u Hrvatskoj i u inozemstvu: tekstovi, fotografije, filmovi, video-audio zapisi, časopisi, knjige, razgovori i bilježenje pojedinačnih iskaza pojedinačne i kolektivne memorije kao reprezentacije mode i odijevanja;

- publiciranje informacija o dokumentima, projektima i rezultatima istraživanja (seminari, savjetovanja, predavanja, članci, knjige);

- organizacija javnog djelovanja kroz izložbe, žive prezentacije, razgovore, seminare, simpozije, radionice, modne performanse;

- izdavaštvo iz područja vizualnih umjetnosti, dizajna, dizajna mode i odijevanja, kreativnih industrija;

- povezivanje i suradnja sa srodnim udrugama i institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;

- ostvarivanje projekata i suradnje: vlastitih i kolaborativnih. u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.