Moda i odijevanje: nove teorije i nove prakse - ciklus javnih predavanja, 2014.Christian Boltanski, A memorial to nothing, 2010.

Ciklus od 7 javnih predavanja iz područja teorije mode, odijevanja, kreativnih industrija, mikro proizvodnji, novih modnih teorija, kritike mode, novih praksi, problematiziranje memorije i prijenosa memorije, problematiziranje  arhiva, digitalnih arhiva i arhiviranja, i sl.

 

Serija predavanja Moda i odijevanje: Nove teorije i nove prakse održana je svaki petak od 7.11. do 19.12.2014. u prostorima  Zelene akcije, Frankopanska 1., Zagreb.

Predavanja su imala za cilj predstaviti rad centra široj javnosti te kroz otvoreni format diskusije raspraviti pojedine aktualne teme kojima se bavi Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO). Održana su sljedeća predavanja:

1. Kulturalni aspekti vizualnost ( Sonja Briski Uzelac ), 07.11.2014.

2. Slow Fashion System u funkciji modnog aktivizma (Tonči Vladislavić), 14.11.2014.

3. Obiteljski arhiv  - fotografija,memorija i odjevne prakse (Lea Vene ), 21. 11.2014.

4. Inventura mode i odijevanja – odijevanje osoba starije dobi (Ivana Čuljak), 28.11.2014.

5. Drugarica à la mode – odijevanje i moda u Zagrebu od 1945. do 1960. (Tonči Vladislavić), 05.12.2014.

6. Žuži Jelinek: Ambasador mode ( Maja Arčabić), 12. 12. 2014.

7. Šutejeva Antimoda – utopijski modni manifest (Tonči Vladislavić), 19.12 2014.

 

Danas smo, u vizualnim umjetnostima, suočeni sa susretanjem, križanjem, preklapanjem kao i kohabitacijom različitih oblika kreativnih praksi. Značajan dio toga su novi pristupi teoriji mode, tijela i odijevanja, njihovu istraživanju, problematiziranju i arhiviranju kao dijelu globalne mreže. Više nije moguće inzistirati na izdvojenom pristupu pojedinim disciplinama, već  naprotiv, otvoriti pitanja i ostvariti novi, multidisciplinarni doživljaj. Posebnu važnost danas ima redefinirani pojam Arhiv,  kao oblika formatirane distribucije prostora aktivnog društvenog pamćenja, u susretu sa oblicima  novih kreativnih praksi.

Novi globalizacijska stvarnost traži nove kulturalne, teorijske i kreativne prakse kojima se osvješćuje vlastiti prostor kao materijal moguće distribucije i konzumacije van lokalnih granica. Stvaraju se multidisciplinarne, regionalne, europske i svjetske asocijacije sa interesima srodnosti ali i sa srodnim praksama kulturalnog prožimanja što pretpostavlja postojanje srodnih navika i oblika visoko razvijene kulture komunikacije, na pr. Europeana Fashion. Dizajn, moda i odijevanje predstavljaju vrlo snažan kreativni, komunikacijski i promocijski pogon vizualne produkcije, a preko globalno vidljive mreže.

Predavanja su vezana na postojeće projekte CIMO centra koji postaju case study za provedbu seminara i radionica.

Ključne riječi: interdisciplinarnost, teorija umjetnosti, mode i odijevanja, etnologija, kulturna antropologija, predavanje, seminar, radionica, kreativne industrije, mikro proizvodnje, arhiv, nove teorije o arhivu, digitalni arhivi.

 

Voditeljica projekta:  Lea Vene

 

* Projekt je podržan od Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba  za 2014. g. i Zelene akcije

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.