Muški manifest: konstrukcija stereotipa i reprezentacija ''muških fantazija'' - odijevanje, izgled, tipologija i oblici društvenog funkcioniranja muške moći u doba jugoslavenskog socijalizma, 2014. Inicijalna istraživanja u Centru za istraživanje mode i odijevanja (CIMO) za potrebe projekta Muški manifest započela su 2014. godine kroz arhivski pregled  Ilustriranog vjesnika za period od 1946. - 1951. Na taj način istraživači /ice su dobili uvid u vizualni materijal koji će se kasnije koristiti u daljnjim fazama vizualnog istraživanja.

Unutar aktualnih nastojanja sagledavanja složenijih kulturalnih fenomena, a prema modelu interdisciplinarnog antropološkog pristupa kulturalnih i vizualnih studija, javlja se potreba za istraživačkim fokusiranjem identitetskih politika konstrukcije „lika novog čovjeka“ u poslijeratnom socijalno-ideološkom prostoru bivše državne zajednice, a čiji smo baštinici  i danas preko stereotipa „socijalnog mentaliteta“. „Nova“ konstrukcija stvarnosti (socijalizam, industrijalizacija, modernizacija) zahtijevala je nove forme reprezentacije moći homo politicus-a, a koja se gradila preko slike muškarca kao ikoničkog znaka (maskulinost, modernost, „tijelo i odijelo“, društveni status, …).

Ideološko - institucionalno „prekrajanje“ konstrukcije identiteta („drug“, radnik, seljak, vojnik, sportaš,…) preko odjeće i izgleda, u svoj širini svakodnevnice, pokazuje se kao kontinuitet maskuline društvene moći koja se danas preklapa sa neokonzervativnim i patrijarhalnim konstrukcijama stvarnosti.

 Predloženi istraživački projekt CIMO centra doprinijet će promicanju svijesti i senzibiliteta rodne, socijalne i kulturalne osviještenosti u razlikovanju pojedinačnog i društvenog tijela. To je projekt koji „potječe sa određenog mjesta“ koji bi mogao biti uključen u europsku i širu razmjenu kulturnih programa i projekata koji tematiziraju oblike društvenog funkcioniranja (muške) moći, danas vrlo aktualiziranog područja istraživanja.

Projekt  Muški manifest: konstrukcija stereotipa i reprezentacija „muških fantazija“  - odijevanje, izgled, tipologija i oblici društvenog funkcioniranja muške moći u doba jugoslavenskog socijalizma  planiran je kao istraživački projekt kojim će se nastojati ispitati kako se konstrukcija maskuline društvene moći manifestira kao konstrukt reprezentacije socijalnog i kulturnog identiteta u javnom prostoru preko govora tijela i odijela.

Radi se o istraživanju množine stereotipova preko tipologije odijevanja i izgleda (uniforme, radnička odijela, „siva“ odijela za političare i „funkcionare“, sportski „dresovi“, odijela za „svečane“ prigode) u kontekstu specifičnih ideoloških, kulturalnih, socijalnih i političkih okolnosti hrvatskog javnog prostora   (u razdoblju od 1945. do 1991. godine ).

Prvi dio istraživanja odnosi se na razdoblje od ranog postrevolucionarnog perioda do vremena razvijanja životnog standarda i pojave konzumerizma ( od 1945. do 1960.) kad oblikovanje i proizvodnja odječe prelaze iz područja manufakturnog i pojedinačnog obrta u ''kolektivne'' proizvodnje, a time i do ulaza ideološke propagande u područje industrije, putem oglašavanja i reklame.

Istraživanje propituje i analizira fenomenologiju i vizualne tehnologije konstrukcije muškog izgleda interdisciplinarnim pristupima kulturalnih i vizualnih studija. Ovi pristupi i metodologija svoje utemeljenje imaju kako u suvremenim teorijskim konceptima, tako i u empirijskim pristupima evidentiranja (pretraživanje arhiva, analiza sadržaja tiskovina, „čitanje“ fotografija, propagandnog materijala, „krojeva“, …).

 

Voditelji projekta: Tonči Vladislavić i Sonja Briski Uzelac

Istraživačice: Lea Vene, Ivana Čuljak

 

 

* Projekt je podržan od Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba za 2014. g.

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.

Fotografije: privatni arhiv t.v.