Obiteljski arhiv - odnos fotografije i memorije, 2015.Slobodno vrijeme, 1954. u Pakracu

CIMO - Centar za istraživanje mode i odijevanja u projektu Obiteljski arhivi stavlja težište na analizu i interpretaciju obiteljskih fotografija s ciljem stvaranja hibridnog  intermedijalnog arhiva.

''Nije li povijest samo vrijeme kada još nismo bili rođeni? Iščitavam svoje ne-postojanje u odjeći koju je moja majka nosila prije nego li je se ja sjećam. Postoji neka vrsta zaprepaštenja u činu gledanja bliske osobe odjevene potpuno drugačije.'' [1]  R. Barthes promišlja obiteljske fotografije osvještavajući mnogostruke dijakronijske fotografske poglede na majčin lik. Marianne Hirsch zaključuje kako majčina slika egzistira jedino zahvaljujući riječima koje on koristi kako bi opisao fotografije i vlastite reakcije. Na taj način slika se prevodi u tzv. proznu sliku ili "sliku tekst" kako ju definira W.J.T.Mitchell.[2]  Fotografska kamera kao dio obiteljske svakodnevice artikulira obiteljski život kroz seriju snapshot-ova koji zahvaćaju fragmente obiteljske povijesti te na taj način  konstruiraju i potom reprezentiraju obiteljski život. Obiteljski album postaje baza za analiziranje i razumijevanja obiteljske "slike teksta". S obzirom da obiteljska ''fotografija egzistira na razmeđu  osobnog sjećanja, društvene povijesti, javnog mita i vlastitog nesvjesnog, naša sjećanja nisu u potpunosti naša, a niti su fotografije vjerodostojne reprezentacije naše povijesti''.[3]  Imajući na umu rascjep između dokumentarnog i fikcijskog u obiteljskoj fotografiji, pozivamo na bilježenje i tumačenje suodnosa vizualnog materijala, obiteljskih priča i osobnih sjećanja.

 

[1] Marianne Hirsch, Family frames: photography, narrative and postmemory (Cambridge: Harvard University Press, 1997.) 1.

[2] Hirsch, Family frames, 3.

[3] Hirsch, Family frames, 14.

 

Voditeljica projekta: Lea Vene

 

* Projekt je podržan od Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba za 2015. g.

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.

* Fotografije: privatni arhiv t.v.