Personalna biografija odjevnih predmeta, 2015.Fotografija: Yuku Ondera, Portrait of second-hand clothes, 2009.

Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO) u 2015. godini provodi projekt – radionicu Personalna biografija odjevnih predmeta. Modno – odjevni predmeti cirkuliraju kao potrošna roba vođena modno – ekonomskom politikom koja potiče povećanje potrošnje i stalne izmjenjivosti stila, što banalizira vrijednosti samoga odjevnog predmeta i njegove važnosti, gurajući te predmete u zaborav ili čak nestanak. Akvizicijom sa slobodnog tržišta u privatnu sferu, ili pak nasljeđivanjem, odjevni predmet započinje i gradi jedan značenjski vrlo složeni život, neodvojiv od biografije vlasnika/ice. Odnos modno - odjevnog predmeta i vlasnika/ice dodatno se usložnjava budući da odjevni predmeti sudjeluju u svakodnevnom oblikovanju i konstrukciji vizualne reprezentacije koja se izvodi na tijelu kao susretu privatnog (unutarnjeg) i društvenog (izvanjskog). Time se modno – odjevni predmet potvrđuje kao vrlo specifičan oblik materijalne kulture koji posjeduje povijesne, situacijske i značenjske osobine. Izdvajanjem odjevnih predmeta iz svakidašnjeg konteksta te njihovo sagledavanje iz različitih perspektiva, dovest će nas do predmetnih identiteta, koji su uvjetovani prostornim, vremenskim i društveno-kulturnim procesima.

Različiti identiteti odjevnog predmeta sudjeluju u formuliranju višeslojnog značenja kojeg predmet čini vrlo značajnim u životu svakog vlasnika/ice. Iščitavajući značenja preko odjevnog predmeta kao medija, a na temelju uporabe i osobnog iskustva, sjećanja, doživljaja, na radionici će se promišljati o odjevnom predmetu u kategorijama posebnosti i svakodnevnosti.

Sudionici/e za rad na radionici donose jedan odjevni predmet koji nosi u sebi potencijalnu priču, a kojeg izabiru radi postojanja izražene osobne relacije (emocije, sjećanje, simbolička vrijednost). To može biti modni, ekskluzivan predmet, kao i svakodnevni, odjevni predmet, iz osobne garderobe ili obiteljskog nasljeđa. U obzir dolazi modni-odjevni predmet ili modno-odjevni dodatak (npr. cipela, rublje, nakit, oglavlje i sl.).

Princip rada zasniva se na tzv. storytelling metodi, a predstavlja proces opisivanja, pričanja i iščitavanja materijalne i simboličke razine identiteta modno – odjevnog predmeta i njegove biografije.

Metodom pričanja, asocijacija ili glasnog razmišljanja u grupi, svaki pojedinac/ka pokušava opisati taj modno - odjevni predmet, identificirajući osnovne podatke, povijest i sudbinu toga predmeta i time raslojiti i osvijestiti različite značenjske razine toga predmeta: funkcionalnost, ekonomičnost, simbolička dimenzija, psihološka povezanost kao i upisanost u naše sjećanje, prijenos i važnost značenjskih dimenzija odjevnog predmeta u našem sjećanju. Sve to razmatra se kao uloga modno - odjevnog predmeta u formiranju osobne biografije: emocije, sjećanje, povijest iskustava, rituali koji prate materijalnu i kulturalnu sliku, kada komunikacijska razina tih predmeta postaje osobna poruka prema drugima.

Modno - odjevni predmet ima dvostruku sliku, onu koja zadovoljava naš izbor (utilitarnu, fiziološku i psihološku funkciju, simboličku razinu), kao i onu drugu sliku usmjerenu prema društvu, prema drugima. Odjevni predmet, bogat različitim, manje vidljivim slojevima, otvara se pred nama i drugima kao svojevrsni dokument, koji gradi dio naša osobnosti, jednako kao i dio društvene slike, ali time uspostavlja i vlastitu biografiju, koju ova radionica želi evidentirati, rekonstruirati, osvijestiti i vratiti u vlastiti ili kolektivni arhiv kao predmet ispunjen višeslojnim značenjem.

Metoda promatranja, analize i artikuliranja priče o odjevnom predmetu, dovodi do utvrđivanja jedne višeslojne biografije modno - odjevnih predmeta koja svjedoči o predmetnom identitetu i njegovoj ulozi u vlastitoj i ukupnoj povijesti.

 

Voditeljica projekta: Ivana Čuljak

 

* Projekt je financijski podržan od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba za 2015. g.

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.