Kreativne radionice: Kreacija, afirmacija, integracija, CIMO i RCT, 2016. i 2017.-- VIDI GALERIJU SLIKA --

Na poziv RCT -a, a u okviru njihova projekta Kreacija, afirmacija, integracija provodit će se kreativna radionica vezenja koncem i iglom na tekstilu za korisnike pod međunarodnom brigom u centrima za azilante u Kutini i Porinu (Zagreb). Radionice će mentorirati i provoditi CIMO – Centar za istraživanje mode i odijevanja. 

Radionica počinje radom 24.11.2016. i trajati će do 04.05.2017., ukupno 24 radionice. Radionice će se odvijajati svakog tjedna u azilantskom centru Kutina i Centru Porin u Zagrebu. U ovu kreativnu radionicu u Kutini uključit će se 35 korisnika/ica, a u Porinu, Zagreb, 56 korisnika/ica, koji dolaze iz Afganistana, Irana,  Sirije, Iraka, Somalije i Turske,  od toga oko 80 %  žena i 20 % muškaraca, različite dobi, od 7 do 61 g.

Ciljevi radionice, postavljeni u samome naslovu (Kraecija, afirmacija, integracija) imaju za cilj motiviranje integracije i kreativnog rada budući će se na radionicama provoditi kreativno – terapijski program vezenja tekstila gdje korisnici koriste poznate tradicionalne vještine u radu na tekstilu. Metoda rada je individualna kojom se provjeravaju postojeće vještine uvodeći postupno  kreativno zahtjevnije zadaće. Osim samog terapijskog učinka, ostvaruje se višestrana komunikacija, jaka socijalizacija, a radionice trebaju pokazati postignute rezultate u vještini vezenja dekorativnih i funkcionalnih proizvoda koji potencijalno imaju i komercijalnu vrijednost. Jedna od najvrjednijih dimenzija ovakva rada predstavlja sam kontekst zajedništva u kojem se razmjenjuju ali i spajaju različite kulturalne prakse u atmosferi stalnog dijaloga. Donoseći i prenoseći vlastito iskustvo, sjećanje i interpretiranje u novu sredinu, kroz metode razgovora i kreativnog praktičnog rada, kod korisnika će se postići se dobra komunikacija i bolja integracija.  Na kraju radionice javno će se prezentirati realizirani  kreativni radovi koji bi trebali iskazati rezultat dijaloga i spajanja različitih kulturnih vrijednosti koje u kreaciji govore jezikom zajedništva.  Jezik kreacije se može i u ovome slučaju pokazati kao univerzalan i efikasan  put afirmaciji i integraciji u novome okruženju.

https://rctzg.hr/-/zavrseni-projekti/

 

* Fotografija: Tjaša Kalkan

* Projekt radionica Kreacija – afirmacija – integracija odnosi se na proces integracije osoba pod međunarodnom zaštitom što ga provodi RCT, Zagreb.

* Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; razdoblje provedbe:  1.11.2016. – 31.10.2017.

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja i RCT. Sva prava pridržana.