Modne mikro-proizvodnje: prostor za nove dizajnerske prakse, 2016.Mikro-proizvodnje, Zagreb, 2016.

Projekt Modne mikro-proizvodnje – prostor za nove dizajnerske prakse što ga provodi Centar ta istraživanje mode i odijevanja (CIMO) ima za cilj propitivati oblike tzv.  mikro-proizvodnji , karakteriziranih tradicijskim načinima rada u formatu od ručnog rada do zanatskih obrtničkih tehnologija koje koriste za pojedinačnu, a ne serijsku proizvodnju, i gdje odnos prema radu i objektu afirmira ruku, integralni proces rada i simboličku snagu individualnog radnog i kreativnog pristupa.

Ove proizvodnje, koje čuvaju ''ljudsku mjeru'', vidimo kao potencijalni prostor novih dizajnerskih praksi,  kao vitalan prostor koji nudi promjenu na planu odnosa dizajna i umjetničkog zanatstva  (design versus craft ). Polazeći od danas prisutnih novih odjevnih teorija i praksi, fokus je okrenut prema propitivanju tradicijskih i lokalnih vrijednosti, prema individualnim i etičkim pristupima u odijevanju izvan modnog sustava, težeći prema  usporavanju (slow fashion) i održivosti (sustainable design). 

Projekt  predviđa  mapiranje, istraživanje, elaboriranje i prezentaciju rezultata istraživanja lokalne kulture odijevanja u rubnim prostorima grada i odijevanja seljaka/seljanki danas. Fokus ove faze projekta je u istraživanju i dokumentiranju načina rada na formiranju vlastita odijevanja ( izrada u kući, lokalni krojači/ice), kao i lokalni organizirani oblici mikro proizvodnji (zanatlije, obrti) i njihov utjecaj, miješanja i prelijevanja tradicijskih navika prema novim praksama, naročito konceptu i viziji grada.

Projekt uključuje terenski rad, snimanja (foto, audio i video), boravak na lokacijama izvan grada a unutar Zagrebačke županije,  kao i sam grad Zagreb, gdje se istražuju organizirane mikro-proizvodnje (krojački saloni, obrtničke radnje). 

 

 

* Projekt je podržan od Mnistarstva kulture I medija RH i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba za 2016. g. 

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.

* Fotografija: privatni arhiv t.v.