Kulturalna gerontologija - prema kulturi odijevanja osoba starije životne dobi, 2017. i 2018.Kulturna gerontologija, Dom Trešnjevka, 2018.

Projekt Kulturalna gerontologija - prema kulturi odijevanja osoba starije životne dobi koje Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO),  u suradnjis Gerontološkim centrom  Doma za starije osobe Trešnjevka, Zagreb, predstavlja nastavak sličnih aktivnosti po pitanju odijevanja osoba starije dobi, a bavi se propitivanjem i aktivnostima vezanim za odjevne prakse starijih osoba, na način suvremenih antropoloških pristupa, koja uključuju polidisciplinarni  kulturalni aparat, a kroz razgovore, bilježenja, dokumentiranja i arhiviranja, kao svojevrsne kulturalne studije. 

 Modni sistem danas segregira dobne slojeve stvarajući umjetne distinkcije, zanemaruje realne odjevne potrebe namećući  konzumerisitičke prakse koje isključuju neke dobne skupine. Ipak, antropološke znanosti i kulturalne studije sve više istraživanja posvećuju osobama treće dobi  i njihovoj  svakodnevici, ekonomiji odijevanja, uz to vraćajući u fokus vrijednosti  prijenosa i bilježenja memorije.  Odijevanje i odnos prema odijelu čine značajan semantički materijal  koji se želi zabilježiti, evidentirati, dokumentirati i arhivirati, kao personalne mikro-povijesti koje afirmiraju ''veliku'' povijest.

U suradnji s Domom za starije osobe Trešnjevka,  projekt istražuje i dokumentira svakodnevne prakse odijevanja osoba starije životne dobi kroz prisjećanja i kompariranja sadašnjeg ekonomskog i emotivnog investiranja u modu  i odijevanje u odnosu na prethodnae navike i stavove. U ovoj fazi projekt namjerno premješta fokus s kolektivnog iskustva življenja u domu za samce ili samice  okrečući pogled prema življenju u vlastitim domovima. Premještanjem fokusa s institucionalnog okvira življenja i  starenja, što podrazumijeva svakodnevnu socijalizaciju korisnika na samački kontekst življenja, istraživački interes se okreće na pojedinačne ''kućanske'' odjevne prakse, ekonomiju odijevanja, odnos prema samo-reprezentaciji  (nekad i sad). Metodom razgovora i prepričavanja, uz opise stvarne odjeće i fotografije kao medija, evidentiraju se postojeće i prošle odjevne prakse i kultura odijevanja starijih osoba koje za sada ne žive u instituciji već  žive u vlastitim domovima, tako da su oni samo vanjski korisnici pojedinačnih usluga Gerontološkog centra formiranog pri Domu za ne-rezidentne korisnike/ice.

Projektom se obuhvaća širi sociokulturni kontekst starenja, koji se manifestira u odjevnim praksama kao označiteljima prostora i vremena. Istodobno projekt obuhvaća individualnu povijest te prijenos memorije u sadašnjost. Kako se radi o korisnicima koji imaju sjećanje i iskustvo življenja u socijalističkoj Jugoslaviji projektom se dodatno obuhvaća individualna ali i kolektivna memorija vezana uz povijest odijevanja i modni sistem toga razdoblja.

Ovim programom daje se kulturna vidljivost osobama starije životne dobi preko odijevanja i mode kao medija. Dom za starije osobe Trešnjevka, Zagreb, važan je povijesni  i socijalni kontekst koji se u javnosti percipira samo kao ''ne-mjesto'' boravka jedne dobne skupine. S druge strane u ovom projektu ono postaje mjesto (arhiv) preko kojeg se gradi slika - nekad i sad - vezana uz kulturu odijevanja i modu u specifičnom kontekstu Doma za starije osobe  kao ne-mjesta. 

Samački život u vlastitome domu predstavlja mjesto bez konteksta, pa se motivacija za (modnim) odijevanjem smanjuje, gubi socijalnu funkciju, mijenja se ili čak gasi. Izostajanje brige o vlastitu odijevanju rezultira stvaranjem  osjećaja o socijalnome  ne/pripadanju i izvjesnom isključenju iz društvene stvarnosti, koja osobe starije dobi dodatno označuje kako ''druge i drugačije''.

Jedan od bitnih ciljeva ovog projekta je kulturno afirmirati i dokumentirati odjevne prakse osoba starije životne dobi te valorizirati njihova životna iskustva i povijest, osobne načine odijevanja, ukrašavanja i brige o vlastitom tijelu te izgledu u uvjetima koji često ograničavaju i obezvrjeđuju dostojanstvo čovjeka.

Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO) ovim projektom želi istaknuti, valorizirati i afirmirati identitetske narative uvjetovane odjevnim praksama kod osoba starije životne dobi  te iste dokumentirati i arhivirati.

 

* Projekt se provodi u  suradnji s  Gerontološkim centrom i korisnicima Doma za starije osobe Trešnjevka, Zagreb,  gdje smo provodili projekt Inventura mode i odijevanja: ekonomija i kultura odijevanja osoba starije dobi (2014.), o kojem je objavljen znanstveni tekst autorice Ivane Čuljak  (The Nursing Home as a Fashion Archive) publiciran u online časopisu Fashion Studies Journal, New York, 2017.).

* Tekst je dostupan na poveznici:

http://www.fashionstudiesjournal.org/3-notes-from-the-field-/2017/4/3/the-nursing-home-as-a-fashion-archive

 

* Projekt je podržan od Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba, 2017. i Ministarstva kulture RH, 2017. i 2018.

* Copyright © cimo – centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana.