Puni krug: istraživanje problema otpadnog tekstila i stvaranja dizajnerskog koncepta metodom re-dizajna, 2018.Lora Holjevac, 2018.

Projekt pod naslovom Puni krug: istraživanje problema otpadnog tekstila i stvaranja dizajnerskog koncepta metodom re-dizajna, 2018. koji provodi Centar za istraživanje mode i odijevanja (CIMO) ima za cilj istražiti, analizirati, problematizirati i ponuditi kreativna dizajnerska  rješenja  po pitanju skupljanja, oporabe, recikliranja i ponovnog korištenja tekstilniog otpadnog materijala. Projekt je orjentiran prema održivom dizajnu,  na tragu kružne ekonomije.

Svijet je danas zagušen viškom tekstilnih i modnih proizvoda koji  preplavljuju tržište, odbacuju se i  postaju  vrlo skupi zagađivač prirodnog okoliša, što je prisutno i u našoj stvarnosti. Projekt razvija svijest o potencijalnoj vrijednosti  ponovne uporabe otpadnog tekstila u  kreativnim rješenjima  želeći time pomoći  jačanju ekološke svijesti , senzibiliziranju javnosti  dajući  doprinos stvaranju kreativne vizualne stvarnosti i  novog odnosa prema problemu otpadnih tekstilnih materijala.

U svijetu su razvijeni oblici korisnog sakupljanja tekstilnog otpada (bilo kao privatne inicijative, društvena poduzeća ili državne inicijative) kojima se provode skupljanja, intervencije  i ponovna uporaba tekstilnih predmeta / sirovina ( oko 70 % odjevnih predmeta u uporabu dolazi preko različitih oblika distribucije rabljene odjeće : second hand dućani, redizajn, pojedinačni oblici recikliranja). Kod nas postoje jedva vidljivi napori u tome smjeru,  uz  izuzetak  postojanja socijalne zadruge ''Humana Nova'', Čakovec, koja pionirski pokušava djelovanjem pojačati svijest o sakupljanju i svrhovitom sortiranju i recikliranju takvog naterijala. Umjesto linearne ekonomije (uzmi, koristi i baci), time se priključujemo novim trendovima razvoja kružne ekonomije, koja računa na intervenciju u cjelovitom proizvodnom i potrošačkom ciklusu u smislu učinkovitog korištenja, oporabe, recikliranja i ponovnog korištenja resursa.

Unutar aktualnih nastojanja sagledavanja složenijih kulturalnih fenomena, a prema modelu interdisciplinarnog antropološkog i ekonomskog pristupa, javlja se potreba za istraživačkim fokusiranjem na odnose u prirodi, prema  resursima, održivosti i ekonomičnom ponašanju metodama smišljenih projekata  gdje se (re)dizajn koristi kao metoda odgovornog kreativnog i korisnog ponašanja.

Početni dio istraživanja odnosi se na snimanje postojećeg stanja u baratanju otpadnim tekstilom gdje, iako sporadično, dolazi do razvijanja koncepata odgovornog gospodarenja. 

 

U projekt su uključene dizajnerice Andrea Kurtić, Lora Holjevac i Morana Radočaj.

 

* Projekt je podržan od Ministarstva kulture RH za 2018. g.

* Copyright © cimo _centar za istraživanje mode i odijevanja. Sva prava pridržana