Katalog izložbe, Ben Cain i Tina Gverović: Odjel odjeće kolektivnog rada nije zatvoren, 2022.