Istraživački materijali, Puni krug: istraživanje problema otpadnog tekstila i stvaranja dizajnerskog koncepta metodom re-dizajna, 2018.